Klik hier om de klantenbeoordelingen te zien

Verkoopbemiddeling

Er kan een moment komen dat u uw Franse bezit wilt of moet verkopen. U kunt er uiteraard voor kiezen dit zelf te doen, maar u kunt de verkoop van uw pand ook overlaten aan een betrouwbare adviseur die uw taal spreekt, op de hoogte is van de laatste eisen in de Franse wet- en regelgeving en voor het verrichten van deze diensten alle vereiste vergunningen heeft en zekerheden biedt. Het inroepen van een dergelijke intermediair voorkomt veel problemen en kopzorgen. Als U een specialist inroept, neem er dan een die over alle wettelijk vereiste papieren beschikt. Bij een geschil bent u dan niet per definitie gedupeerd.

Makelaarsvergunning

Sinds 2005 is VieVaFrance in bezit van de verplichte makelaarsvergunning ('carte professionnelle'). Dit geeft ons een grote mate van zelfstandigheid bij het opereren in Frankrijk. Het betekent onder meer dat wij panden rechtstreeks in verkoop kunnen nemen, zonder tussenkomst van derden. Ook betekent het dat wij u als verkoper alle wettelijke garanties en verzekeringen bieden die verbonden zijn aan het bezit van deze vergunning.

Een greep uit onze dienstverlening

 • Waardebepaling en advies over de vraagprijs van uw onroerend goed.
 • Opstellen van een dossier met informatie over het object.
 • Voeren van een publiciteitscampagne in diverse media( sites internet, Franse en Nederlandse tijdschriften…).
 • Voeren van onderhandeling over prijs alsmede ontbindende en bijzondere voorwaarden van de verkoop met de aankopende partij of diens makelaar.
 • Onderhandelen over, controleren en met u bespreken van de inhoud van alle contracten, documenten, formulieren, aktes etc.
 • Coördineren van inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, energieverbruik, natuurlijke en technologische risico’s, bodemonderzoek, controle elektrische installatie en gasinstallatie, drinkwateranalyse, en nog veel meer.
 • Begeleiding en advies bij afwikkeling van de verkoop en de plus-value aangifte.
 • Oplossen van voorkomende problemen.
 • Praktische zaken als beëindiging van verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.

Waarom VieVaFrance?

Er zijn diverse redenen om te kiezen voor VieVaFrance als uw verkoopmakelaar, te weten:

 • voldoet aan alle wettelijke vereisten om te mogen makelen;
 • kantoor in Nederland (korte lijnen, goed bereikbaar;
 • Frans-Nederlandse directie, onze collega's spreken Nederlands, Engels en/of Frans;
 • meer doet dan alleen een pand verkopen, beoordeling en behandeling van de verkoop vindt plaats in het licht van de bredere context van o.a. erfenis, scheiding en/of repatriëring;
 • specialistische 'back up' in zowel Nederland als Frankrijk;
 • goede kennis van het Franse recht;
 • hoog kwaliteitsniveau;
 • grote slagvaardigheid;
 • grote oplossingsgerichtheid;
 • groot doorzettingsvermogen;
 • u profiteert van onze gratis advertenties in de bladen en op diverse internetsites;
 • uw huis wordt actief gepresenteerd aan een grote groep actief zoekende relaties in binnen- en buitenland;
 • een waardebepaling is altijd gratis wanneer u uw pand in aan ons in verkoop geeft, de uiteindelijke vraagprijs bepaalt u zelf;
 • geen verkoop, geen kosten.

Heel Frankrijk

VieVaFrance werkt door heel Frankrijk. Het kantoor is gespecialiseerd in de verkoop van landelijk, in de bergen en aan de kust gelegen objecten aan een internationale klantenkring.

Dienstverlening en kwaliteit

VieVaFrance streeft naar een hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening. Naast de wettelijke garanties die verbonden zijn aan een geregistreerd makelaarskantoor, trad ons kantoor begin 2006 toe tot de FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers), de grootste makelaarsvereniging van Frankrijk. De Federatie ziet o.a. toe op naleving van de wet- en regelgeving betreffende de uitoefening van het makelaarsvak, op verbetering van de kwaliteit van de intermediair door scholing en op de correcte afhandeling van klachten en geschillen.
VieVaFrance is sinds 2013 ook erkend Frans financieel bemiddelaar (MOBSP) en als zodanig geregistreerd bij ORIAS, een landelijke organisatie die toeziet op alle Franse financiële dienstverleners en op naleving van de financiële wet- en regelgeving. Met deze erkenning kunnen we u beter van dienst zijn bij het verkrijgen van een financiering voor uw Frans onroerend goed.
VieVaFrance biedt U dus alle wettelijke garanties van een geregistreerd Frans makelaarskantoor, maar met een Nederlandse visie op dienstverlening.

Internationale kopersmarkt

VieVaFrance bedient een zeer brede, internationale markt. Door een uitgekiend advertentie- en presentatiebeleid worden aspirant kopers in o.a. België, Engeland, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk bereikt.
Het in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk van partnermakelaars en -notarissen (zie "Zoeken op maat" en "Aankoopbegeleiding") en sinds 2006 het netwerk van meer dan 9.000 makelaars dat door het lidmaatschap van de FNAIM (zie 'Onze organisatie') bereikbaar is, stellen ons in staat het te verkopen object aan een nog grotere groep potentiële kopers te presenteren in Frankrijk en op de internationale markt. Deze netwerken kunnen bij de verkoopinspanningen worden ingezet.

Plus value

Verkopers moeten rekening houden met belasting over de winst die de verkoop van het object oplevert, de zgn. plus value. De berekening is lastig en de Franse fiscus is zeer streng bij de vaststelling van die winst. De notaris die de overdracht van de onroerende zaak regelt, berekent ook de hoogte van de plus value-belasting, houdt in en rekent af met de Franse fiscus. Dit gebeurt vaak na afloop van de overdracht.
Veel notarissen houden op de dag van overdracht een voorlopig, meestal aanzienlijk ruimer bedrag in ter dekking van de te betalen belasting. Het te veel ingehouden bedrag wordt 3 tot 6 maanden na de overdracht aan de verkoper terugbetaald.
VieVaFrance overlegt en, indien nodig, onderhandelt met de notaris over de in de berekening van de belasting te betrekken kosten, verzamelt alle benodigde documenten en bewijzen, en zorgt ervoor dat op de dag van overdracht de hoogte van de werkelijke belasting bekend is en op de verkoopsom kan worden ingehouden. Hierdoor hoeft U geen 6 maanden te wachten op de definitieve afrekening van de Franse fiscus.
De bemoeienis van ons kantoor bij de berekening van de plus value heeft menig klant veel geld bespaard.
Er is de laatste jaren veel ophef geweest over het onrechtmatig heffen van sociale lasten over de plus value bij ingezeten van andere EU-landen. Frankrijk is daarvoor door het Europese Hof terechtgewezen. Vele niet Frans ingezetenen hebben deze belasting in de afgelopen jaren kunnen terugvorderen. Sinds 2016 heft Frankrijk opnieuw maar nu via een omweg. Inmiddels is Frankrijk opnieuw teruggefloten, dit keer door de rechtbank in Straatsburg. Met ingang van 2019 wordt dit deel van de belasting niet meer geheven. Daarvoor in de plaats is een andere component verhoogd zodat de Franse schatkist niet teveel door deze maatregel wordt getroffen. Tegen de heffing van sociale lasten in de periode 2016-2018 kan bezwaar worden gemaakt. Tegen vergoeding bemiddelt VieVaFrance bij het terugvorderen van deze belasting.

Verplichte onderzoeken

De verkoper is wettelijk verplicht een aantal technische controles van de woning vóór de overdracht te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Momenteel zijn dit: asbest, loodhoudende verf, termieten, energielabel, natuurlijke en technologische risico's alsmede grondvervuiling, gasinstallatie en elektriciteitsinstallatie. Er zullen er de komende tijd ongetwijfeld nog meer bijkomen.
VieVaFrance zal namens U een erkend bedrijf inschakelen en de controles coördineren. De resultaten worden met U en met de koper besproken, en vervolgens verwerkt in het 'compromis de vente' (voorlopig koopcontract). Zodoende hoeven er in het 'compromis de vente' geen ontbindende voorwaarden mbt deze onderzoeken ten gunste van de koper te worden opgenomen. De koper weet immers al waarvoor hij tekent! Onze werkwijze geeft U een grotere zekerheid op het concretiseren van de verkoop.

Erfenis als voorbeeld

Het kan voorkomen dat U tot verkoop van uw Franse onroerende zaak besluit als gevolg van het overlijden van een dierbare. De verkoop moet dan in het licht van de erfenis worden beoordeeld en behandeld. Sinds 2015 is weliswaar de wet van het woonland van toepassing op de vererving van het Franse onroerend goed, maar dit betekent nog niet dat de afwikkeling in Frankrijk niet de nodige aandacht vraagt. Zo zal de successie ook in Frankrijk geregeld moeten - de onroerende zaak staat immers (mede) op naam van de overledene en dit zal gewijzigd moeten worden - en zullen er over de waarde van de erfenis rechten in Frankrijk betaald moeten worden.
VieVaFrance zal U uitvoerig informeren over de verschillende procedures en u daarin bijstaan. Een plan van aanpak wordt besproken, waarvan de eerste stap de verkoop van de onroerende zaak is. Vervolgens wordt, nadat een koper is gevonde, een 'compromis de vente' met hem is getekend en de notaris de overdracht voorbereidt, de afwikkeling van de erfenis van uw Franse bezit in gang gezet. Voor de afwikkeling noodzakelijke akten en documenten worden verzameld en indien nodig door ons vertaald in het Frans, de Franse akten worden gelijktijdig met de verkoopakte voorbereid en inhoudelijk met U besproken. Op de dag van overdracht van uw bezit aan de koper, wordt ook de erfenis in Frankrijk afgewikkeld.
Uiteraard kunt U ook onze assistentie bij de afwikkeling van een erfenis inroepen, los van de verkoop van een onroerende zaak. Dit gebeurt dan wel tegen een vooraf vastgestelde vergoeding (zie "Overige diensten").
Vergelijkbare werkwijzen kent en diensten verleent VieVaFrance voor klanten die bijvoorbeeld willen scheiden en willen terugkeren naar Nederland.

Typen verkoopmandaten

VieVaFrance maakt gebruik van twee typen verkoopmandaten: het exclusieve en niet-exclusieve mandaat. Het grote verschil tussen beide is dat u als verkoper bij het eerstgenoemde mandaat uw onroerende zaak alleen via ons kantoor te koop aanbiedt, terwijl u bij het laatstgenoemde uw onroerende zaak niet alleen via ons kantoor maar ook via andere makelaarskantoren te koop aanbiedt. Het exclusieve mandaat geeft uiteraard recht op meer service en publiciteit voor uw onroerende zaak. Een overzicht van de verschillen in onze dienstverlening met betrekking tot beide typen mandaat vindt u in de tabel. Voordeel van een exclusief mandaat voor u kan zijn dat u slechts een aanspreekpunt heeft in uw eigen taal.
Het kan gebeuren dat de verkoop van uw onroerende zaak via een exclusief mandaat toch niet wil vlotten (vanwege bv de moeilijke markt). In gezamenlijk overleg kan dan worden besloten de aanbieding van uw goed naar andere makelaars uit te breiden. VieVaFrance zoekt en delegeert in dat geval aan betrouwbare partnermakelaars het exclusieve mandaat. Voordeel hiervan is dat u VieVaFrance als centraal aanspreekpunt behoudt en niet met alle makelaars afzonderlijk contacten hoeft te onderhouden.

Kosten

Voor onze bemiddeling vragen wij natuurlijk een vergoeding. Deze is volledig inclusief en marktconcurrerend. Franse makelaars zijn wettelijk verplicht hun tarieven zichtbaar te maken voor potentiële klanten, zowel voor verkopers als voor kopers. Wij hanteren de in onderstaande tabel gememoreerde tarieven:

Gewenste koopsom van - tot - in € Courtage
0 - 50.000 € 3.500
50.001 - 200.000 7%
200.001 - 350.000 6%
350.001 – 500.000 5%
à partir de 500.001 4%
Het afgesproken percentage of bedrag en de verkoopprijs worden vastgelegd in het verkoopmandaat ('mandat de vente').

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies. Wij zijn u graag van dienst!

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Leer meer I agree