Klik hier om de klantenbeoordelingen te zien

Aankoopbegeleiding

Bij het kopen van een onroerend goed in Frankrijk kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Alleen al verschillen in mentaliteit of beperkte beheersing van de Franse taal kunnen tot problemen leiden, laat staan de afwijkende en met grote regelmaat wijzigende regelgeving en procedures die Frankrijk kent. Met het inroepen van onze expertise voorkomt u problemen bij uw aankoop in Frankrijk. VieVaFrance treedt daarbij op als uw eigen aankoopmakelaar, die namens u onderhandelt en de best mogelijke prijs en condities voor u zal kunnen realiseren!

Voor wie bedoeld?

De module "Aankoopbegeleiding" is bedoeld voor hen die:
• graag problemen bij hun aankoop in Frankrijk willen vermijden door een betrouwbare specialist in de hand te nemen;
én voor hen:
• die zelfstandig een aan te kopen object hebben gevonden;
• waarvoor VieVaFrance via een zoekopdracht een object heeft gevonden (zie ook "Zoeken op maat") en waarvoor VieVaFrance een vergoeding ontvangt.

Een greep uit onze dienstverlening

 • Voeren van onderhandelingen over prijs alsmede ontbindende en bijzondere voorwaarden van de aankoop met de verkopende partij of diens makelaar.
 • Taxatie, bouwkundige inspectie, aankoopkeuring.
 • Onderzoek van eigendom en kadastrale situatie.
 • Onderzoek naar belemmeringen (erfdienstbaarheden, erfpacht, etc).
 • Onderzoek naar aspecten van ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplan, bouwplannen, etc).
 • Verzorgen van alle kontakten met verkopende partij, makelaar, notarissen en andere betrokkenen.
 • Onderhandelen over, controleren en met u bespreken van de inhoud van alle contracten, documenten, formulieren, aktes etc.
 • Verzorgen van financieringsaanvragen bij Franse en Nederlandse banken (zie ook "Overige diensten").
 • Oplossen van voorkomende problemen.
 • Coördineren van inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, energieverbruik, natuurlijke en technologische risico’s, bodemonderzoek, controle elektrische installatie en gasinstallatie, drinkwateranalyse, en nog veel meer.
 • Praktische zaken als verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.

Waarom VieVaFrance?

Er zijn diverse redenen om te kiezen voor VieVaFrance als uw aankoopmakelaar, te weten:

 • kantoor in Nederland (korte lijnen, goed bereikbaar);
 • Frans-Nederlandse directie (onderhandelen op zijn Frans; optimale beheersing van het Nederlands en Frans, goede kennis van de Franse cultuur);
 • specialistische 'back up' in zowel Nederland als Frankrijk;
 • goede kennis van het Franse recht (lid FNAIM, opleidingen);
 • hoog kwaliteitsniveau;
 • grote slagvaardigheid;
 • oplossingsgericht;
 • groot doorzettingsvermogen om uw droom te verwezenlijken.

Uw eigen notaris

Een notaris in Frankrijk is veelal de adviseur van de verkopende partij. Het is daarom niet ongebruikelijk en zelfs verstandig dat een koper zijn eigen notaris met hem laat meedenken. VieVaFrance zal in de meeste gevallen ervoor zorgen dat u naast uw eigen makelaar ook uw eigen Franse notaris krijgt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Oplossen problemen

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze van VieVaFrance is dat de koper voor de ondertekening van het 'compromis de vente' (voorlopig koopcontract) een totaalbeeld heeft van het aan te kopen object, inclusief eventuele en mogelijke problemen en gevaren. Ten gunste van de koper wordt gestreefd naar opname in het 'compromis de vente' van ontbindende en bijzondere voorwaarden. In de tijd tot aan de definitieve overdracht probeert VieVaFrance vastgestelde problemen op te (laten) lossen, en hierin gaan we heel ver. De koper kan dan nog vóór de overdracht op grond van de resultaten van onze inspanningen besluiten al dan niet door te gaan met de aankoop. Een voorbeeld: het verkrijgen van een bouwvergunning in een beschermd natuurgebied en op een plek in dat gebied waarvoor in het bestemmingsplan geen mogelijkheid voor uitbreiding, zelfs niet van bestaande bebouwing, bestond. Door uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van de Franse overheid is het uiteindelijk toch gelukt om een bouwvergunning te krijgen voor uitbreiding van het pand over een lengte van 6 m. Onze klant zag na 6 maanden eindelijk zijn droom in vervulling gaan. Ze wonen daar nu permanent en zijn uiterst gelukkig!

Beperkte kosten

Aan diegenen die onze expertise inroepen nadat zij zelfstandig hun droomhuis hebben gevonden, vragen wij een vergoeding die alleszins redelijk is en in verhouding is met onze inbreng en tijdsbesteding. U zult echter ervaren dat het inroepen van onze expertise zichzelf ruimschoots terugbetaalt, veelal door een substantiële besparing op de koopsom en verwervingskosten en natuurlijk doordat ook onaangename en dure verrassingen worden voorkomen.

Onze 'aankoopbegeleiding' is in beginsel kosteloos voor diegenen die al klant van VieVaFrance zijn en via onze methode "Zoeken op maat" hun droomhuis hebben gevonden.

VieVaFrance inschakelen op welk moment?

Zo vroeg mogelijk! Teken nooit een document zonder u van een goed advies te hebben voorzien. Ook de sympathieke makelaar is werkzaam voor de verkopende partij en het is niet zijn taak Uw belangen te behartigen. Roep daarom onze expertise in zodra u een geschikt huis heeft gevonden en voordat u een bieding uitbrengt, want ook de onderhandeling verzorgen wij graag voor u, en daarmee zou u wel eens een flink bedrag kunnen besparen!

Behartiging van uitsluitend uw belangen

In het proces van bemiddeling en onderhandeling vertegenwoordigt VieVaFrance de koper, de makelaar in Frankrijk de verkoper (als u het object niet bij een particulier heeft gevonden). Onze onafhankelijke positie maakt het mogelijk uw belangen optimaal en exclusief te behartigen.

Door heel Frankrijk

Of u nu zelfstandig of door bemiddeling van VieVaFrance een object hebt gevonden, onze "Aankoopbegeleiding") maakt het mogelijk door heel Frankrijk als uw aankoopmakelaar op te treden.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies. Wij zijn u graag van dienst!

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Leer meer I agree