VERKOOPBEMIDDELING

Er kan een moment komen dat u uw Franse bezit wilt of moet verkopen. U kunt er uiteraard voor kiezen dit zelf te doen, maar u kunt de verkoop van uw pand ook overlaten aan een betrouwbare adviseur die uw taal spreekt, op de hoogte is van de laatste eisen in de Franse wet- en regelgeving en voor het verrichten van deze diensten alle vereiste vergunningen heeft en zekerheden biedt. Het inroepen van een dergelijke intermediair voorkomt veel problemen en kopzorgen. Als U een specialist inroept, neem er dan een die over alle wettelijk vereiste papieren beschikt. Bij een geschil bent u dan niet per definitie gedupeerd.

Makelaarsvergunning
Sinds 2005 is VieVaFrance in bezit van de verplichte makelaarsvergunning ('carte professionnelle'). Dit geeft ons een grote mate van zelfstandigheid bij het opereren in Frankrijk. Het betekent onder meer dat wij panden rechtstreeks in verkoop kunnen nemen, zonder tussenkomst van derden. Ook betekent het dat wij u als verkoper alle wettelijke garanties en verzekeringen bieden die verbonden zijn aan het bezit van deze vergunning.

Een greep uit onze dienstverlening
- Waardebepaling en advies over de vraagprijs van uw onroerende goed.
- Opstellen van een dossier met informatie over het object.
- Voeren van een publiciteitscampagne in diverse media.
- Voeren van onderhandeling over prijs alsmede ontbindende en bijzondere voorwaarden van de verkoop met de aankopende partij of diens makelaar.
- Onderhandelen over, controleren en met u bespreken van de inhoud van alle contracten, documenten, formulieren, aktes etc.
- Coördineren van inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, energieverbruik, natuurlijke en technologische risico’s, bodemonderzoek, controle elektrische installatie en gasinstallatie, drinkwateranalyse, en nog veel meer.
- Begeleiding en advies bij afwikkeling van de verkoop en de plus-value aangifte.
- Oplossen van voorkomende problemen.
- Praktische zaken als beëindiging van verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.
 
Waarom VieVaFrance?
Er zijn diverse redenen om te kiezen voor VieVaFrance als uw aankoopmakelaar, te weten:
- voldoet aan alle wettelijke vereisten om te mogen makelen;
- hoofdkantoor in centraal Nederland (korte lijnen, goed bereikbaar);
- Frans-Nederlandse directie, onze collega's spreken Nederlands, Engels en/of Frans;
- meer doet dan alleen een pand verkopen, beoordeling en behandeling van de verkoop vindt plaats in het licht van de bredere context van o.a. erfenis, scheiding en/of repatriëring;
- specialistische 'back up' in zowel Nederland als Frankrijk;
- goede kennis van het Franse recht;
- hoog kwaliteitsniveau;
- grote slagvaardigheid;
- grote oplossingsgerichtheid;
- groot doorzettingsvermogen;
- een waardebepaling is altijd gratis, de uiteindelijke vraagprijs bepaalt u zelf;
- u profiteert van onze gratis advertenties in de bladen en op diverse internetsites
(zie 'Referenties');
- uw huis wordt actief gepresenteerd aan een grote groep actief zoekende relaties in binnen- en buitenland;
- geen verkoop, geen kosten.

Heel Frankrijk
VieVaFrance werkt door heel Frankrijk. Het kantoor is gespecialiseerd in de verkoop van landelijk, in de bergen en aan de kust gelegen objecten aan een internationale klantenkring.

Dienstverlening en kwaliteit
VieVaFrance streeft naar een hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening. Naast de wettelijke garanties die verbonden zijn aan een geregistreerd makelaarskantoor, trad ons kantoor begin 2006 toe tot de FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers), de grootste makelaarsvereniging van Frankrijk. De Federatie ziet o.a. toe op naleving van de wet- en regelgeving betreffende de uitoefening van het makelaarsvak, op verbetering van de kwaliteit van de intermediair door scholing en op de correcte afhandeling van klachten en geschillen.
VieVaFrance biedt U dus alle wettelijke garanties van een geregistreerd Frans makelaarskantoor, maar met een Nederlandse visie op dienstverlening.

Internationale kopersmarkt
VieVaFrance bedient een zeer brede, internationale markt. Door een uitgekiend advertentie- en presentatiebeleid worden aspirant kopers in o.a. België, Engeland, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk bereikt.
Het in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk van partnermakelaars en -notarissen
(zie 'Zoeken op maat' en 'Aankoopbegeleiding') en sinds 2006 het netwerk van meer dan 9.000  makelaars dat door het lidmaatschap van de FNAIM (zie 'Onze organisatie') bereikbaar is, stellen ons in staat het te verkopen object aan een nog grotere groep potentiële kopers te presenteren in Frankrijk en op de internationale markt. Deze netwerken kunnen bij de verkoopinspanningen worden ingezet.

Plus value
Verkopers moeten rekening houden met belasting over de winst die de verkoop van het object oplevert. De procedure is lastig en de Franse fiscus is zeer streng bij de vaststelling van die winst. Tot een verkoopsom van € 150.000 kan de notaris die de overdracht van de onroerende zaak regelt, ook de hoogte van de plus value belasting berekenen, inhouden en met de Franse fiscus afrekenen. Boven een verkoopsom van € 150.000 is de verkoper verplicht een door de Franse fiscus erkende zgn. fiscaal vertegenwoordiger in te schakelen en te betalen. Deze vertegenwoordiger berekent voor en op aanwijzing van de Franse fiscus de hoogte van de belasting. Dit gebeurt normaliter na afloop van de overdracht.
In beide gevallen houdt de notaris op de dag van overdracht een voorlopig, meestal aanzienlijk ruimer bedrag in ter dekking van de te betalen belasting. Het te veel ingehouden bedrag wordt 3 tot 6 maanden na de overdracht aan de verkoper terugbetaald.
VieVaFrance schakelt tegen de meest gunstige voorwaarden voor u een fiscaal vertegenwoordiger in, onderhandelt over zijn courtage en over de in de berekening van de belasting af te trekken kosten, verzamelt alle benodigde documenten en bewijzen, en zorgt ervoor dat op de dag van overdracht de hoogte van de werkelijke belasting bekend is en op de verkoopsom kan worden ingehouden. Hierdoor hoeft U geen 6 maanden te wachten op de definitieve afrekening van de Franse fiscus.

Verplichte onderzoeken
De verkoper is wettelijk verplicht een aantal controles vóór de overdracht te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Momenteel zijn dit: asbest, lood, termieten, energieverbruik, natuurlijke en technologische risico's, gasinstallatie en elektriciteitsinstallatie. Er zullen er in de komende tijd ongetwijfeld nog meer bijkomen.
VieVaFrance zal namens U een erkend bedrijf inschakelen en de controles coördineren. De resultaten worden met U en met de koper besproken, en vervolgens verwerkt in het 'compromis de vente' (voorlopig koopcontract). Zodoende hoeven er in het 'compromis de vente' geen ontbindende voorwaarden mbt deze onderzoeken ten gunste van de koper te worden opgenomen. De koper weet immers al waarvoor hij tekent! Onze werkwijze geeft U een grotere zekerheid op het concretiseren van de verkoop.

Erfenis als voorbeeld
Het kan voorkomen dat U tot verkoop van uw Franse onroerende zaak besluit als gevolg van het overlijden van een dierbare. De verkoop moet dan in het licht van de erfenis worden beoordeeld en behandeld. Het Franse erfrecht is dan van toepassing op uw situatie, onafhankelijk van waar u woonachtig bent. U zult, al dan niet met kinderen, rechten in Frankrijk moeten betalen.
VieVaFrance zal U in dit geval uitvoerig informeren over de verschillende procedures en (on)mogelijkheden. Een plan van aanpak wordt opgesteld, waarvan de eerste stap de verkoop van de onroerende zaak is. Vervolgens wordt, nadat een koper is gevonden, een 'compromis de vente' met hem is getekend en de notaris de overdracht voorbereidt, de afwikkeling van de erfenis van uw Franse bezit in gang gezet. Voor de afwikkeling noodzakelijke akten en documenten worden verzameld en door ons vertaald in het Frans, de Franse akten worden gelijktijdig met de verkoopakte voorbereid en inhoudelijk met U besproken. Op de dag van overdracht van uw bezit aan de koper, wordt ook de erfenis afgewikkeld.

Uiteraard kunt U ook onze assistentie bij de afwikkeling van de erfenis inroepen, los van de verkoop van een onroerende zaak. Dit gebeurt dan wel tegen een vooraf vastgestelde vergoeding (zie 'Overige diensten').
Vergelijkbare werkwijzen kent en diensten verleent VieVaFrance voor klanten die bijvoorbeeld willen scheiden en willen terugkeren naar Nederland.

Kosten
Voor onze bemiddeling vragen wij natuurlijk een vergoeding. Deze is volledig inclusief en marktconcurrerend. Franse makelaars zijn wettelijk verplicht hun tarieven zichtbaar te maken voor potentiële klanten, zowel voor verkopers als voor kopers. Wij hanteren de in onderstaande tabel gememoreerde tarieven:

Vraagprijs van - tot in €             Courtage 
0 - 50.000                                  € 3.500                   

50.001 - 200.000                           7% 
200.001 - 350.000                         6% 
350.001 - 500.000                         5%
vanaf 500.001                               4% 

Waardebepaling                          € 250

Het afgesproken percentage of bedrag en de verkoopprijs worden vastgelegd in de verkoopovereenkomst ('mandat de Vente').

Meer informatie?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies.  Wij zijn u graag van dienst!

Terug of verder naar: 
- Onze diensten
Zoeken op maat
-
Aankoopbegeleiding
-
Overige diensten
Verkoopbegeleiding


© 2019 VieVaFrance - Intermediairs o.g. in Frankrijk ~ Cannenburg 7 ~ NL - 3772 BG Barneveld
Tel./fax 0031 342 42 07 58 ~ Mobiel 0031 6 15 02 68 96 of ...97 ~ info@vievafrance.com ~ Realisatie NCA